τεστ φορμα

  Στοιχεία Κατασκηνωτή / Κατασκηνώτριας

  Επιλέξτε αριθμό παιδιών*
   
   

  Παιδί 1

  Όνομα*
  Επίθετο*
  Ημερομηνία Γέννησης*
  Τάξη (που τελείωσε)*
  Α.Μ.Κ.Α. Κατασκηνωτή*
  Ενορία*

  Παιδί 1

  Όνομα*
  Επίθετο*
  Ημερομηνία Γέννησης*
  Τάξη (που τελείωσε)*
  Α.Μ.Κ.Α. Κατασκηνωτή*
  Ενορία*

  Παιδί 2

  Όνομα*
  Επίθετο*
  Ημερομηνία Γέννησης*
  Τάξη (που τελείωσε)*
  Α.Μ.Κ.Α. Κατασκηνωτή*
  Ενορία*

  Παιδί 1

  Όνομα*
  Επίθετο*
  Ημερομηνία Γέννησης*
  Τάξη (που τελείωσε)*
  Α.Μ.Κ.Α. Κατασκηνωτή*
  Ενορία*

  Παιδί 2

  Όνομα*
  Επίθετο*
  Ημερομηνία Γέννησης*
  Τάξη (που τελείωσε)*
  Α.Μ.Κ.Α. Κατασκηνωτή*
  Ενορία*

  Παιδί 3

  Όνομα*
  Επίθετο*
  Ημερομηνία Γέννησης*
  Τάξη (που τελείωσε)*
  Α.Μ.Κ.Α. Κατασκηνωτή*
  Ενορία*

  Στοιχεία Γονέα

  Όνομα*
  Επίθετο*
  Τηλέφωνο Οικίας*
  Διεύθυνση*
  Περιοχή
  Πόλη*
  Κινητό*
  Email*
  Αρ. Δελτίου Ταυτότητας*
  Έχω διαβάσει προσεκτικά και δηλώνω υπεύθυνα ότι:  Αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής