Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Μέσω των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οι κατασκηνωτές αξιοποιούν τις δημιουργικές τους δεξιότητες και εξοικειώνονται με καθημερινά αντικείμενα και καταστάσεις της ζωής τους:

  • Μαθήματα ψαλτικής τέχνης
  • Μαθήματα αγιογραφίας
  • Εκμάθηση παρασκευής-συμβολισμός: πρόσφορου, άρτου, λιβανιού, κεριού, κομποσκοινιού
  • Κατασκευή ψηφιδωτού
  • Μαθήματα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.)
  • Αναπαράσταση αρχαιολογικής ανασκαφής