Πνευματικές Δραστηριότητες

Οι κατασκηνωτές έχουν τη δυνατότητα κατά την καθημερινή τους διαβίωση στην κατασκήνωση:

  • να ζήσουν το μυστήριο της Εξομολόγησης και της Θείας Ευχαριστίας
  • να γνωρίσουν την αυτοσχέδια και αυθόρμητη προσευχή
  • να ακούσουν για βίους των αγίων
  • να συνδέσουν τα αγιογραφικά αναγνώσματα με τη σύγχρονη πραγματικότητά τους
  • να μάθουν την αξία του να έχουν κατάλληλα πρότυπα
  • να διδαχθούν τις παραβολές του Κυρίου
  • να ακούσουν εθνικά, πατριωτικά και ιστορικά θέματα
  • να συζητήσουν οικογενειακά θέματα
  • να γνωρίσουν την αρχαία & βυζαντινή Ελλάδα